Coatings drinkwaterproductie

Voor de productie van drinkwater zijn omvangrijke zuiveringssystemen nodig die bestaan uit pompen, verschillende filters en leidingsystemen. Veel van deze componenten zijn gemaakt van koolstofstaal en moeten beschermd worden tegen corrosie. De coatings in de drinkwaterproductie moeten echter voldoen aan zeer strenge eisen. Zo mogen deze bijvoorbeeld geen schadelijke stoffen bevatten of afgeven aan het drinkwater.

Een coating moet natuurlijk een goede en langdurige bescherming bieden. Wij zijn door Kiwa gecertificeerd om te bekleden oppervlakken te beoordelen en de passende coating aan te brengen. Door middel van een wervelsinterprocedé voorzien wij zowel nieuwe als gebruikte leidingdelen en appendages van Kiwa gecertificeerde coatingsRilsan® en Resicoat®.

Veelgestelde vragen

Wervelsinteren is een bekledingsprocedé waarbij voorverwarmde onderdelen worden ondergedompeld in een bad met poeder. Dit poeder wordt in werveling gehouden door lucht te blazen door de poreuze bodem van het bad. Hierdoor gaat het koude poeder zich gedragen als een vloeistof. Als vervolgens het gestraalde en verwarmde onderdeel wordt ondergedompeld in het wervelbad smelten de poederdeeltjes samen tot een poriëndichte laag van ca. 400 μm.

Elektrostatisch poederspuiten heeft de volgende voordelen:

  • Het is mogelijk bepaalde vlakken van constructies te voorzien van een coating
  • Complexe onderdelen kunnen worden bekleed
  • De laagdikte kan door één of meerdere lagen worden aangepast
  • Met deze techniek is het eenvoudiger te wisselen van kleur

Zowel kleine als grote onderdelen kunnen worden voorzien van een coating met behulp van wervelsinteren. Vooral leidingdelen, koppelingen en appendages worden voorzien van coatings met deze techniek. Kersten heeft mogelijkheden om delen met een lengte van 6 meter en een diameter van ca. 1,5 meter te bekleden met dit procedé

De volgende coatings zijn geschikt om met behulp van wervelsinteren aan te brengen:

  • Rilsan®
  • Resicoat®
  • Abcite®

Onderdelen die worden gebruikt bij de productie van of het transport van drinkwater moeten beschikken over een Kiwa certificaat. Dit geldt dus ook voor de coatings waarmee het drinkwater in contact komt gedurende de productie.

De Kiwa Beoordelingsrichtlijnen vormen een kwaliteitssysteem, waardoor een goede kwaliteit van de coating wordt gegarandeerd. Daarnaast wordt Kersten een aantal malen per jaar geaudit door Kiwa om te kwaliteit te borgen.

Kersten beschikt over onderstaande Beoordelingsrichtlijnen, die noodzakelijk zijn voor het verwerken van coatings in de drinkwatersector.

  • BRL-K746, (appliceren van coatingsystemen ten behoeve van drinkwatertoepassingen)
  • BRL-K759, (coatingsystemen ten behoeve van drinkwatertoepassingen)
  • BRL-K758, (coatinggeschiktheid van te bekleden metalen producten)