Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u antwoord op een groot aantal vragen. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact op.

Rotomoulding is een coating techniek waarbij het te bekleden onderdeel wordt verwarmd en gedraaid. Het coatingmateriaal wordt vervolgens over het oppervlak verdeeld en smelt tot een poriëndichte laag samen.

Rotomoulding heeft als voordeel dat bijvoorbeeld tanks en drukflessen met een kleine opening voorzien kunnen worden van een coating.

Kersten gebruikt Rilsan® voor deze techniek. Op aanvraag zijn ook andere coatings mogelijk.

Kersten bekleed met dit procedé vooral drukflessen.

Bij deze coatingtechniek wordt het poeder in het pistool elektrisch geladen. Dit poeder slaat vervolgens neer op het te bekleden metalen oppervlak. Afhankelijk van de coating wordt dit op een koud of een voorverwarmd oppervlak aangebracht. Bij een aantal coatings kan dit worden herhaald om zodoende een grotere laagdikte te bereiken.

Enkele voorbeelden van onderdelen die met elektrostatisch poederspuiten voorzien worden van een coating zijn:

 • Tanks
 • Afsluiter huizen
 • Rekken en frames voor galvanische processen

De volgende coatings zijn geschikt om met behulp van wervelsinteren aan te brengen:

 • Rilsan®
 • Resicoat®
 • Halar®
 • Fluorpolymeren zoals ETFE en PFA Ruby Red
 • Abcite®

Elektrostatisch poederspuiten heeft de volgende voordelen:

 • Het is mogelijk bepaalde vlakken van constructies te voorzien van een coating
 • Complexe onderdelen kunnen worden bekleed
 • De laagdikte kan door één of meerdere lagen worden aangepast
 • Met deze techniek is het eenvoudiger te wisselen van kleur

Wervelsinteren is een bekledingsprocedé waarbij voorverwarmde onderdelen worden ondergedompeld in een bad met poeder. Dit poeder wordt in werveling gehouden door lucht te blazen door de poreuze bodem van het bad. Hierdoor gaat het koude poeder zich gedragen als een vloeistof. Als vervolgens het gestraalde en verwarmde onderdeel wordt ondergedompeld in het wervelbad smelten de poederdeeltjes samen tot een poriëndichte laag van ca. 400 μm.

Zowel kleine als grote onderdelen kunnen worden voorzien van een coating met behulp van wervelsinteren. Vooral leidingdelen, koppelingen en appendages worden voorzien van coatings met deze techniek. Kersten heeft mogelijkheden om delen met een lengte van 6 meter en een diameter van ca. 1,5 meter te bekleden met dit procedé

De volgende coatings zijn geschikt om met behulp van wervelsinteren aan te brengen:

 • Rilsan®
 • Resicoat®
 • Abcite®

Wervelsinteren heeft de volgende voordelen:

 • Vooral onderdelen met moeilijk toegankelijke oppervlakken kunnen eenvoudig en gecontroleerd van een coating worden voorzien.
 • In één bewerking wordt in- en uitwendig een laagdikte aangebracht van 400μm.
 • Het is een efficiënte methode, zonder poederverlies om onderdelen te bekleden.

Thermisch reinigen is een methode om oude coatings te verwijderen. Tevens is het mogelijk vervuilde onderdelen en hulpgereedschappen van coatingbedrijven te reinigen. In onze pyrolyse oven worden onderdelen opgewarmd tot 450°C in een zuurstofarm milieu. De gassen uit de pyrolyse worden in een naverbrander gedurende 2 seconden op 850°C verbrand, waarna de gassen worden gekoeld en uiteindelijk over een gaswasser worden gevoerd. Met deze installatie kunnen we op een milieuverantwoorde wijze oude coatings verwijderen.

Het vloeroppervlak van de pyrolyse oven bedraagt 6 x 2,5 meter en de hoogte in de oven is 2,5 meter.

Alle metalen die bestand zijn tegen een temperatuur van 450°C kunnen worden gereinigd. Indien gewenst is het ook mogelijk separate charges uit te voeren bij lagere temperaturen.

De coatings die worden aangebracht door Kersten kunnen met behulp van de pyrolyse oven ook weer worden verwijderd. Het betreft dus niet alleen Rilsan®, Abcite en Resicoat® maar ook de fluorpolymeren zoals: Halar®, Xylan®,PTFE, FEP, PFA en ETFE. Tevens verwijderen wij natlakken en poedercoatings van o.a. hulpgereedschappen voor andere coatingbedrijven.  Een vereiste is, dat we op voorhand de MSDS (Material Safety Data Sheet) van het betreffende product ontvangen.

Voor een droge filmsmering worden de volgende componenten gebruikt, PTFE, grafiet en Molybdeen di sulfiet (MoS2). Deze producten reduceren de wrijving, waardoor geen olie en vetten nodig zijn. Met name in schone ruimtes worden deze coatings toegepast.

Met name Xylan® coatings van Whitford zijn bijzonder geschikt voor deze toepassingen. Xylan® is echter een grote familie coatings met verschillende subgroepen. Indien u nadere informatie over deze subgroepen wenst te ontvangen dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen via het offerte/informatieformulier of telefonisch.

Een belangrijke toepassing voor deze coatings is het bekleden van bouten en moeren en in de offshore.

Wrijving veroorzaakt warmte en kan leiden tot slijtage. Een lage wrijvingsweerstand betekent weinig warmte en minder slijtage. Deze coatings worden met name gebruikt bij hoge temperaturen, waarbij conventionele oliën en vetten niet meer kunnen worden toegepast.

Chemisch resistentie is de mate waarin een coating bestand is tegen een bepaald medium. Hierbij hebben concentratie van chemische stoffen en temperatuur van het medium een grote invloed. Wij kunnen u vrijblijvend adviseren over de mogelijkheden van onze coatings.

Het antwoord op deze vraag is complex en niet binnen enkele regels toe te lichten. Echter elke coating heeft een bepaalde chemische resistentie. De situatie waarin een coating wordt toegepast bepaald welke coating geschikt is voor deze toepassing. Graag kunnen wij u hierover vrijblijvend adviseren.

De chemische resistentie is van belang in nagenoeg alle omstandigheden. Een uitzondering is bijvoorbeeld een antikleef coating op roestvaststaal.

De UV-bestendigheid van een coating is de mate waarin het bestand is tegen bijvoorbeeld zonlicht.

Rilsan® is een coating die goed bestand is tegen zonlicht. Een Halar® en ETFE zijn ook bestand tegen hogere doseringen. Voor een dergelijke toepassing vragen wij u echter contact met ons op te nemen voor nader advies.

Indien een coating buiten wordt gebruikt dient deze natuurlijk bestand te zijn tegen zonlicht. Echter wordt UV ook gebruikt bij desinfectie van onder andere vloeistoffen.

Slijtvastheid is de mate waarin een coating bestand is tegen slijtage. Opgemerkt dient te worden dat bepaalde coatings beter bestand zijn tegen slijtage door abrasieve stoffen dan andere maar geen enkele coating zal slijtage door abrasieve stoffen kunnen voorkomen.

Uit onderzoek is gebleken dat met name thermoplastische coatings beter bestand zijn tegen slijtage dan epoxy coatings. Door het flexibele karakter van deze coatings zijn ze beter in staat de invloeden van de vaste delen te weerstaan. Enkele coatings die ook vanwege de grotere aangebrachte laagdikte een goede weerstand hebben tegen slijtage in vergelijking tot andere coatings zijn:

 • Rilsan®
 • Halar®
 • ETFE
 • PFA Ruby Red

Slijtvastheid is met name van belang waar vloeistoffen of gassen vervuild kunnen zijn van vaste stoffen. Enkele voorbeelden van toepassingen waar slijtvastheid van belang is:

 • Koelwaterbehandeling op basis van zeewater. Zeker in havens zijn er vaste stoffen aanwezig in het water.
 • Rioolwaterbehandeling.
 • Proceswaterbehandeling.

Fluorpolymeren is een groep coatings die bekend staan om de goede antikleef eigenschappen. Naast Xylan® en Halar® is ook Teflon® een begrip op dit gebied . De naam Teflon® wordt gebruikt door de producent voor een grote groep fluorpolymeren, zoals PTFE, FEP, PFA en ETFE.

Vooral de voedingsmiddelen industrie maakt gebruik van deze coatings. De coatings zijn bestand tegen hoge temperaturen en zijn eenvoudig te reinigen. Deze eigenschappen komen echter ook van pas voor vele andere toepassingen.

De fluorpolymeren met een goede antikleef eigenschap worden gebruikt in processen waar veel vervuiling optreedt. Door gebruik te maken van deze coatings zullen machines minder snel vervuilen en zijn de machines sneller en eenvoudiger te reinigen.

Onderdelen die worden gebruikt bij de productie van of het transport van drinkwater moeten beschikken over een Kiwa certificaat. Dit geldt dus ook voor de coatings waarmee het drinkwater in contact komt gedurende de productie.

De Kiwa Beoordelingsrichtlijnen vormen een kwaliteitssysteem, waardoor een goede kwaliteit van de coating wordt gegarandeerd. Daarnaast wordt Kersten een aantal malen per jaar geaudit door Kiwa om te kwaliteit te borgen.

Kersten beschikt over onderstaande Beoordelingsrichtlijnen, die noodzakelijk zijn voor het verwerken van coatings in de drinkwatersector.

 • BRL-K746, (appliceren van coatingsystemen ten behoeve van drinkwatertoepassingen)
 • BRL-K759, (coatingsystemen ten behoeve van drinkwatertoepassingen)
 • BRL-K758, (coatinggeschiktheid van te bekleden metalen producten)

Indien gewenst verzorgt Kersten coating technology de technische ondersteuning om de juiste coating te selecteren. Tevens adviseren wij u over de constructie en afwerking van te bekleden producten. De belangrijkste aandachtspunten zijn verwerkt in onze constructierichtlijnen en maatvoorschriften. Op verzoek zenden wij u deze vrijblijvend toe of u kunt ze direct downloaden.

De dampdichtheid van een coating is de mate waarin een coating damp doorlaat onder invloed van diffusie. Door een hoge temperatuurgradiënt over de coating dringt damp door de coating en zal op het metalen oppervlak condenseren. Hierdoor ontstaan blaren onder de coating. Om dit tegen te gaan zijn er verschillende fluorpolymeren ontwikkeld met additieven die de weerstand tegen dampdiffusie vergroten.

Deze coatings worden met name toegepast bij hogere temperaturen en in contact met agressieve chemicaliën.

 •  Xylan®
 • ETFE
 • Halar®
Daarnaast beschikken de coatings Rilsan® en Resicoat® over een Kiwa beoordelingsrichtlijn waardoor deze producten mogen worden toegepast in contact met drinkwater. Beide coatings hebben ook drinkwater toelatingen in Europa, zoals in Duistland (DVGW/KTW), Engeland (WRAS) en Frankrijk (ACS). Rilsan® heeft voor de Amerikaanse markt eveneens een NSF toelating.

Deze coatings moeten voldoen aan strenge eisen om toegepast te mogen worden in contact met levensmiddelen. De coatings mogen geen schadelijke stoffen afgeven aan de levensmiddelen. In Europa moeten de coatings voldoen aan Europese normen terwijl in Amerika de coatings een FDA approval moeten hebben.

Deze coatings worden met name toegepast in de farmaceutische en levensmiddelindustrie. De eindproducten van deze ondernemingen worden vaak geëxporteerd buiten Nederland, waardoor de gebruikte coatings in de productieprocessen moeten voldoen aan de Europese normen.

Een coating met een FDA (Food and Drug Administration) toelating mag worden gebruikt in contact met levensmiddelen. Deze goedkeuring wordt met name gevraagd door Amerikaanse of daaraan gerelateerde ondernemingen. In Europa zijn er vergelijkbare normen waaraan coatings dienen te voldoen.

Met name enkele typen uit de groep van de fluorpolymeren hebben een FDA toelating. Deze coatings zijn:

 • Xylan®
 • ETFE
 • Halar®

Deze coatings worden met name toegepast in de farmaceutische en levensmiddelen industrie. De eindproducten van deze ondernemingen worden vaak geëxporteerd naar Amerika, waardoor de gebruikte coatings in de productieprocessen moeten voldoen aan de Amerikaanse FDA.

Een Kiwa gecertificeerde coating is een coating die mag worden toegepast in contact met het Nederlandse drinkwater of een grondstof hiervoor. Deze coatings moeten voldoen aan strenge eisen en mogen alleen worden aangebracht door gecertificeerde bedrijven en op oppervlakken die voldoen aan bepaalde eisen. Kersten Kunststofcoating is zowel gecertificeerd voor het aanbrengen van deze coatings alsook het keuren van de te bekleden metalen.

De coatings die voldoen aan deze strenge regels zijn bepaalde typen van de volgende coatings:

 •  Rilsan®
 •  Resicoat®

Een elastische kunststofcoating is een coating die niet uithardt na te zijn aangebracht, de zogenaamde thermoplasten. Deze kunststoffen worden weer zacht ook als ze na jaren weer worden opgewarmd tot het smeltpunt.

De belangrijkste elastische kunststofcoatings die worden aangebracht door Kersten zijn:

 •  Rilsan®
 •  Halar®
 •  ETFE
 •  Fluorpolymeren
 •  Abcite®.

Deze elastische coatings kunnen worden toegepast op metalen oppervlakken die vervormen, zoals veren. Tevens worden deze coatings toegepast waar een hoge slijtage wordt verwacht. Een thermoplast is beter bestand tegen bijvoorbeeld cavitatie dan een thermoharder.

Deze coatings worden aangebracht met behulp van wervelsinteren of elektrostatisch poederspuiten.

Een isolerende coating zal elektrische stroom niet geleiden. Een standaard testspanning die wordt gebruikt om de dichtheid van een coating te controleren is 9V/μm.

De volgende isolerende coatings worden aangebracht:

 • Rilsan®
 • Resicoat®
 • Halar®
 • Diverse Fluorpolymeren
 • Abcite®

Deze coatings worden met name aangebracht door wervelsinteren of elektrostatisch poederspuiten.

Isolerende coatings worden vooral gebruikt als corrosiebescherming.

Een geleidende coating is in staat elektrische stroom te geleiden. Hierdoor kunnen deze coatings niet statisch worden opgeladen en kunnen er geen vonken of ontladingen ontstaan.

De belangrijkste geleidende coatings zijn:

 • Halar®. Deze zwarte variant is niet alleen geleidend maar beschermd u metalen tegen uiteenlopende chemicaliën. Door de FDA toelating kan deze coating eveneens in de farmaceutische of levensmiddelen industrie worden toegepast. Ook de antikleef eigenschappen van deze coating zijn goed.
 • Xylan®. Deze relatief dunne coating biedt naast een geleidend oppervlak ook een oppervlak met zeer goede antikleef eigenschappen.

Geleidende coatings worden toegepast in EX omgevingen. In dergelijke omgevingen kunnen vonken een reactie/explosie veroorzaken.

Enkele voorbeelden van metalen die worden voorzien van een kunststofcoating zijn:

 • Koolstof staal
 • Roestvast staal
 • Aluminium
 • Messing
 • Titaan
 • Gietijzer

Onze coatings worden aangebracht met behulp van thermische processen. Voor het aanbrengen van de verschillende coatings is het noodzakelijk dat de metalen worden verwarmd. Dit kan voor of na het aanbrengen van de coatings.

Corrosie is aantasting van oppervlakken door verschillenden invloeden. Het roesten van staal is wel de bekendste vorm van corrosie. Echter ook andere metalen, zoals roestvaststaal kunnen corroderen.

Door bescherming van metalen gaan deze onderdelen veel langer mee en kunt u kosten besparen. Ook zorgen onze fluorpolymeren ervoor dat naast corrosiebescherming ook de oppervlakken eenvoudig zijn te reinigen door de antikleef eigenschappen.

Corrosiebescherming van metalen is noodzakelijk in heel veel verschillende omstandigheden. Enkele voorbeelden van omstandigheden waarvoor onze coatings worden toegepast zijn:

 • Drinkwater
 • Zeewater
 • Koelwater
 • Ultrapuur water
 • Sterke zuren en basen, zelfs bij hoge temperaturen
 • Zwembadwater
 • Afval- en rioolwater
 • Proceswater

Door metalen te voorzien van een beschermlaag, zoals coatings, kan corrosie worden tegengegaan. De kunststofcoatings die Kersten hiervoor gebruikt zijn onder andere:

 • Rilsan®
 • Resicoat®
 • Halar®
 • Uiteenlopende Fluorpolymeren
 • Abcite®

Sinds 1967 brengt Kersten kunststofcoatings aan op metalen. In eerste instantie vanuit Eerbeek maar een paar jaar daarna zijn we verhuisd naar Brummen. In 1995 is er een tweede locatie opgestart in het Oosten van Duitsland, Kahla in Thüringen.

Afhankelijk van het type coating en de aantallen te bekleden onderdelen bedraagt de levertijd  1 tot 2 werkweken. Neem contact op met ons team indien u speciale afspraken wilt maken. Wij denken altijd mee met onze klant.

De kunststofcoatings worden in onze productie in Brummen (NL) of in Kahla (D) aangebracht met behulp van thermische processen. De te bekleden onderdelen worden in indirect gestookte ovens verwarmd, waarna de coatings worden aangebracht. De bekledingstechnieken die we voornamelijk toepassen zijn:

 • Wervelsinteren
 • Elektrostatisch poederspuiten
 • Rotomoulding

Enkele voorbeelden van markten die gebruik maken van onze kunststofcoatings zijn:

 • Drinkwatermarkt
 • Afval-, riool, en koelwater behandeling
 • Scheepsbouw
 • Drukkerijen
 • Machinebouw
 • Levensmiddelen industrie
 • Galvanische en halfgeleider industrie
 • Proces- en chemische industrie
 • Automobielindustrie

Door de diversiteit aan coatings kunnen uiteenlopende oplossingen worden geboden. Enkele voorbeelden zijn:

 • Corrosiebescherming
 • Levensmiddelen goedgekeurde coatings
 • Antikleef eigenschappen
 • UV-bestendigheid
 • Elastische coatings
 • Geleidende coatings
 • Kiwa en levensmiddelen gecertificeerde coatings
 • Slijtvaste coatings
 • Chemische bestendigheid

Kersten brengt kunststofcoatings aan met behulp van thermische processen. De belangrijkste coatings zijn:

 • Rilsan®, plantaardige Nylon 11
 • Resicoat®, epoxy
 • Halar®, fluorpolymeer ECTFE
 • Xylan®, fluorpolymeren, PTFE, FEP en PFA
 • Overige fluorpolymeren waaronder, ETFE
 • Abcite®, thermoplast
Daarnaast denken we dagelijks met onze klanten na over nieuwe ontwikkelingen omtrent kunststofcoatings en hoe we deze kunnen toepassen.