Oplossingen kunststofcoatings met speciale eigenscHappen

Een kunststofcoating is veel meer dan alleen een beschermende laag. De specifieke eigenschappen van een coating bepalen waar toepassing gewenst of vereist is. In dit overzicht vindt u de oplossingen die onze verschillende kunststofcoatings bieden en in welke branches zij worden toegepast.