Gecertificeerde coatings

Gecertificeerde coatings worden met name toegepast in de drinkwaterproductie, farmaceutische- en levensmiddelenindustrie. Omdat deze in contact komen met levensmiddelen of drinkwater moeten ze aan strenge eisen voldoen. De beschermlaag mag bijvoorbeeld geen schadelijke stoffen afgeven.

Vanwege de export van levensmiddelen en medicijnen moeten de gebruikte coatings in productieprocessen vaak voldoen aan zowel Europese als Amerikaanse Food and Drugs Administration (FDA) normen. Een coating die in Nederland wordt toegepast in contact met drinkwater of een grondstof hiervoor moet gecertificeerd zijn door Kiwa. Kersten coating technology is zowel gecertificeerd voor het aanbrengen van deze coatings als voor het keuren van de te bekleden metalen.

Veelgestelde vragen

Onderdelen die worden gebruikt bij de productie van of het transport van drinkwater moeten beschikken over een Kiwa certificaat. Dit geldt dus ook voor de coatings waarmee het drinkwater in contact komt gedurende de productie.

Een Kiwa gecertificeerde coating is een coating die mag worden toegepast in contact met het Nederlandse drinkwater of een grondstof hiervoor. Deze coatings moeten voldoen aan strenge eisen en mogen alleen worden aangebracht door gecertificeerde bedrijven en op oppervlakken die voldoen aan bepaalde eisen. Kersten Kunststofcoating is zowel gecertificeerd voor het aanbrengen van deze coatings alsook het keuren van de te bekleden metalen.

Kersten beschikt over onderstaande Beoordelingsrichtlijnen, die noodzakelijk zijn voor het verwerken van coatings in de drinkwatersector.

  • BRL-K746, (appliceren van coatingsystemen ten behoeve van drinkwatertoepassingen)
  • BRL-K759, (coatingsystemen ten behoeve van drinkwatertoepassingen)
  • BRL-K758, (coatinggeschiktheid van te bekleden metalen producten)

Deze coatings moeten voldoen aan strenge eisen om toegepast te mogen worden in contact met levensmiddelen. De coatings mogen geen schadelijke stoffen afgeven aan de levensmiddelen. In Europa moeten de coatings voldoen aan Europese normen terwijl in Amerika de coatings een FDA approval moeten hebben.

Een coating met een FDA (Food and Drug Administration) toelating mag worden gebruikt in contact met levensmiddelen. Deze goedkeuring wordt met name gevraagd door Amerikaanse of daaraan gerelateerde ondernemingen. In Europa zijn er vergelijkbare normen waaraan coatings dienen te voldoen.