Chemische resistentie

In de (petro-)chemische en proces industrie komen componenten in aanraking met agressieve chemicaliën die de componenten kunnen aantasten en daarbij de levensduur verkorten. Een geschiktere materiaalkeuze voor het component is niet altijd eenvoudig of erg kostbaar.

Een technische coating kan dan een logisch en economisch alternatief zijn, waarbij om meerdere fronten waarde wordt toegevoegd.

Men kan kosten besparen  t.a.v. een duur materiaalsoort, maar ook doordat men met een technische coating de levensduur van het component sterk kan verlengen.

Mocht het einde van de levensduur van de coating naderen, dan kunnen wij op een milieuvriendelijke manier de coating vervangen zonder dat er een geheel nieuw component ingezet dient te worden. Men kan dan recyclen en reviseren zonder in geheel nieuwe componenten te investeren of afval te creëren.

 

PLAN EEN ADVIESGESPREK