Kostenbesparing

De juiste technische coating in combinatie met een goedkoper basismateriaal kan de kostprijs van een component of een gehele installatie sterk positief beïnvloeden, naast het feit dat het de nodige technische voordelen zal bieden.

Naast deze initiële kosten, hebben we aangetoond dat er toegevoegde waarde en kostenbesparing te realiseren is in:

  • het verlengen van de levensduur van componenten
  • het besparen van aandrijfenergie door lagere weerstanden
  • recycling en revisie van onderdelen in plaats van vervanging
  • verminderen van reinigings- en onderhoudskosten
  • de verhoging van het rendement van de installatie

PLAN EEN ADVIESGESPREK