Het belang van interne kennisdeling voor de toekomst van techniek

Technische mensen. Zonder hen zou een bedrijf als Kersten coating technology niet bestaan. Maar wat doe je als er geen opleiding bestaat voor jouw specifieke product? Juist, dan zorg je ervoor dat de kennis van binnenuit komt. En dát is precies de reden dat Johan Reinders en Willem Bijzitter – allebei oud-productieleiders bij Kersten – zijn aangewezen om hun kennis over te dragen aan nieuw en bestaand personeel, stagiairs én klanten. Waarom dit zo belangrijk is, vertellen de heren hier.

Johan en Willem. Twee ‘oude rotten in ‘t vak’ die tijdens hun loopbaan bij Kersten coating technology ont-zet-tend veel kennis hebben opgedaan. Kennis die verloren gaat wanneer beide heren de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Tenzij die kennis intern wordt gedeeld. En dát is precies wat Johan en Willem nu doen in hun rol als (intern) adviseurs. Hiermee spelen zij een belangrijke rol in de visie van Kersten coating technology: tijd en energie stoppen in het opleiden van personeel én klanten, om de toekomst van deze specialistische vorm van techniek te kunnen waarborgen.

Nieuw én bestaand personeel intern opleiden

Johan Reinders is begonnen als productiemedewerker en heeft in 40 jaar tijd zo’n beetje het hele bedrijf doorgelopen. Tegenwoordig is Johan verantwoordelijk voor het opleiden van nieuw en bestaand personeel. “Ik werk al zo lang bij Kersten dat ik vrijwel alle ontwikkelingen heb meegemaakt. Om onze specialistische werkwijze voort te kunnen zetten is het belangrijk om de kennis die ik heb opgedaan goed over te dragen. Wat wij hier doen – technisch coaten – leer je namelijk niet op school”, aldus Johan.

Adviseur voor medewerkers…

Willem Bijzitter is begonnen als draai- en onderhoudsmonteur en vervolgens productieleider geworden. Tegenwoordig is Willem technisch leider en adviseur voor zowel medewerkers als klanten. “Medewerkers die hier nieuw binnenkomen leren wij bijvoorbeeld over de risico’s die er bestaan rondom het werken met coatings, maar ook over de machines waar we mee werken. Daarnaast houd ik mij bezig met het optimaliseren van productieprocessen. Hoe kan ik het werk dat wij doen makkelijker maken voor ons personeel? De cobot is hier een mooi voorbeeld van.”

…en klanten

Niet alleen nieuw en bestaand personeel heeft profijt van de nieuwe functie van Willem en Johan. Ook klanten worden geadviseerd door de heren. Als dedicated service engineer is Willem regelmatig bij klanten op locatie te vinden, waar hij zijn kennis en jarenlange ervaring in het vak met hen deelt. Ook nieuwe ontwikkelingen binnen Kersten coating technology, bijvoorbeeld op het gebied van technische oplossingen, nieuwe productiemiddelen en automatisering, worden hierbij besproken.

En Johan? Hij is degene die vanuit de productie de innovaties binnen Kersten begeleidt. Is er bijvoorbeeld een nieuwe coating of een nieuwe toepassing van coating gevonden, dan is Johan degene die met zijn kennis en kunde dit traject productietechnisch handen en voeten geeft. Hierdoor worden klanten sneller van een professioneel antwoord voorzien.

Een belangrijke taak

Met deze functies is er een belangrijke taak weggelegd voor beide heren. Vooral omdat er een steeds groter tekort is aan goed technisch personeel. “Er is een schaarste aan mensen met een technische achtergrond”, stelt Willem. “Dat begint al op school. Technische opleidingen zijn aan het vervagen en ze bestaan heel veel uit theorie. Hierdoor doen studenten te weinig praktijkervaring op. Een bedrijf als Kersten moet je ervaren, je moet weten dat het er is. Ik kende deze tak van sport ook niet, maar toen ik ermee in aanraking kwam was ik gelijk enthousiast.” Johan vult aan: “Door mensen intern op te leiden zorgen we ervoor dat ons mooie vak wordt doorgegeven. Nieuw personeel hoeft echt niet alle kennis al in huis te hebben. Als je technisch inzicht hebt dan kom je een heel eind. De rest leren we je hier. En als je een beetje schik in ‘t vak hebt, dan komt het helemaal goed.”

Erkend leerbedrijf

Sinds kort mag Kersten coating technology de titel ‘Erkend Leerbedrijf’ van SBB dragen. En dat is een belangrijke stap, vertelt Willem: “Door stages aan te bieden leveren wij een bijdrage aan de toekomst van ons vak.” Kersten coating technology vindt het belangrijk dat jongens en meisjes de kans krijgen om het vak te leren en te ontdekken wat ze wel of niet leuk vinden in de technische sector. En wanneer het van beide kanten bevalt kan een stage bij Kersten zomaar uitmonden in een vaste baan. “Andersom kunnen wij ook ontzettend veel leren van de nieuwe generatie. Bijvoorbeeld op het gebied van techniek en hun ideeën en verwachtingen ten aanzien van het bedrijfsleven”, stelt Willem. Het begeleiden van jonge techneuten wordt serieus aangepakt bij Kersten coating technology. Naast intern adviseur vervult Willem daarom ook een belangrijke rol als praktijk- en stagebegeleider.

Rustig met pensioen

Willem en Johan zien de toekomst voor Kersten coating technology zonnig tegemoet. “Laat die stagiairs maar komen”, laten de heren weten, “dan kunnen wij straks rustig met pensioen”, sluiten ze lachend af.

Heb jij een technische achtergrond en lijkt het je leuk om je verder te ontwikkelen in het vakgebied van technische coating? Dat kan! Wij zoeken nog aanpakkers die ons team komen versterken. Bekijk hier onze vacatures. Stagelopen bij Kersten coating technology? Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.


Johan Reinders en Willem Bijzitter

Terug naar overzicht