Aan deze eisen moet een coating voldoen

Door middel van het aanbrengen van hoogwaardige coatings verbeteren we de eigenschappen van metalen componenten. ‘Adding layers of value’, noemen we dat. Maar voordat een coating wordt opgenomen in ons aanbod, moet deze aan een aantal kwaliteitseisen voldoen. Welke dat zijn, vertellen we hier.

#1: De coating moet waarde toevoegen

Een coating wordt pas opgenomen in ons aanbod als deze in staat is om waarde toe te voegen aan een product. Denk hierbij aan het verhogen van de levensduur, het aanbrengen van anti-kleef eigenschappen, het stoppen van de verspreiding van bacteriën of bescherming tegen corrosie. Zo wordt onze coating Nylon R-AM bijvoorbeeld veel toegepast in de gezondheidszorg, vanwege zijn antibacteriële eigenschappen. En worden leidingdelen van drinkwaterzuiveringen met behulp van Rilsan beschermd tegen corrosie.

#2: De coating moet geschikt zijn voor langetermijngebruik

Kersten coating technology levert aan bedrijven die werkzaam zijn in aerospace, de automobielindustrie, gezondheidszorg, machinebouw en overheid. Stuk voor stuk sectoren die strenge eisen stellen aan onze coatings. Dat is ook logisch, want juist in deze sectoren moet men er van op aan kunnen dat een coating betrouwbaar is én een lang leven heeft. Al onze coatings doorlopen een check op het gebied van traceability, leverbetrouwbaarheid en -garantie en levensduur. Hierbij stellen wij eisen aan het product én aan de leverancier van de coatings.

#3: De coating mag geen negatieve effecten hebben op mens en milieu

Last but not least: onze coatings mogen geen negatieve impact hebben op onze omgeving. Dit geldt binnen de gehele keten van productie tot toepassing: niet bij het vervaardigen, niet bij het aanbrengen, niet tijdens gebruik, maar ook niet in de toekomst wanneer een product van de coating ontdaan moet worden. Wij stellen voorwaarden waar een coating aan moet voldoen om als duurzaam gekwalificeerd te worden en dit geldt ook voor onze leveranciers. Om te controleren of de coatings daadwerkelijk duurzaam worden gebruikt, worden wij hier door een externe partij op gecontroleerd.

Wil je meer weten over onze coatings? Neem gerust contact met ons. Wij vertellen je er alles over!

Terug naar overzicht